Mentoring

Mentoring to partnerska relacja pomiędzy Mentorem (mistrzem) a Mentee (uczniem) polegająca na tym, że Mentee wspierany przez Mentora poznaje i rozwija siebie, korzystając z wiedzy, doświadczenia i osobowości Mentora. Propozycja wychodzi naprzeciw potrzebie tworzenia nowych oraz trenowania posiadanych już umiejętności Mentee.

Poszczególne sesje są skoncentrowane na doskonaleniu (jednej lub kilku) kluczowych kompetencji Mentee. Rola Mentora polega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, zaangażowaniu umysłu i emocji w rozwój Mentee, pokorze, by słuchać, i odwadze, by mówić rzeczy czasem niewygodne.

Oferujemy:

 • mentoring w organizacji
 • mentoring dla coacha

Korzyści dla organizacji:

 • zabezpieczenie przed utratą wiedzy
 • transfer wiedzy
 • samorealizacja doświadczonych pracowników
 • eliminacja wypalenia zawodowego
 • zwiększenie atrakcyjności dla nowych osób
 • podniesienie prestiżu

Etapy procesu mentorskiego w organizacji:

 • etap 1 – przygotowawczy
 • etap 2 – mentoring ekspercki
 • etap 3 – ocena

Fundamenty skutecznego mentoringu:

Mentor

Jasny kierunek współpraca

Komunikacja mentee

Zaangażowanie

Galeria

Zapoznaj się z naszą propozycją współpracy!

Sprawdź,

czy nie potrzebujesz innej formy pomocy: doradztwa, coachingu lub szkoleń.

Kontakt