Coaching

Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonanie w siłę do działania!

Coaching jest dzisiaj istotnym elementem nowoczesnego wsparcia przedsiębiorstw XXI wieku.

Coaching

Uwalnia ludzki potencjał

Prowadzi do osiągnięcia celów

Motywuje do działania

Czym jest coaching?

Coaching jest procesem wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań. Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń dla osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole.

Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

Profesjonalizm

Coach korzysta z różnych form dokształcania i jest do tego zobowiązany poprzez International Coach Federation, może korzystać z wielu form rozwijania swoich kompetencji w zależności od potrzeb. Klient może uzyskać potwierdzenie o akredytacji coacha na stronie ICF Global i ICF Polska, jeśli coach jest członkiem tej organizacji – jest to forma rekomendacji. Coach prowadzi usługi coachingowe zgodnie z kodeksem etycznym wypracowanym przez ICF; jeśli klient ma wątpliwości co do postawy etycznej coacha, może swoje wątpliwości zgłosić do ICF, w krytycznych sytuacjach coach może utracić akredytację.

Korzyści

W naszej firmie masz pewność, że coach ukończył profesjonalne szkolenie uznane przez największą organizację coachingową na świecie i zgodne z najwyższymi światowymi standardami. Coach przeszedł co najmniej 10-godzinny program mentoringu. Sesje coacha były słuchane co najmniej przez 2 innych doświadczonych kolegów w celu zapewnienia profesjonalnych standardów. Coach przeprowadził co najmniej 100 godzin coachingu w tym 80 z nich było płatnych, co znaczy, że klienci wybrali właśnie tego coacha i chcieli zapłacić za jego usługi.

Dla kogo coaching?

  • Dla menedżerów każdego szczebla
  • Dla pracowników
  • Dla prowadzących własną działalność
  • Dla wszystkich szukających równowagi w życiu osobistym i zawodowym
  • Dla poszukujących motywacji i satysfakcji

Formy pracy w ramach coachingu

W procesie coachingu to właśnie klient jest najważniejszy, jest “gwiazdą”, coach zaś jedynie towarzyszy mu w jego podróży, zadając skuteczne pytania.

Istotą pracy coacha jest pomoc w realizacji celów klienta, które sam sobie wyznacza. Oferuję:

  • coaching indywidualny,
  • coaching zespołowy,
  • pojedyncze sesje coachingowe,
  • coaching w miejscu pracy.

Realizacja sesji coachingowych:

Ponad 1505

godz.

Ponad 467

firm

Galeria

Zapoznaj się z naszą propozycją współpracy!

Sprawdź,

czy nie potrzebujesz innej formy pomocy: doradztwa, mentoringu lub szkoleń.

Kontakt